What's your favorite disguise? [/meta]

posted by letter shredder @ 11:59 a.m. on 1/20/2006

"Great art is about conflict and pain and guilt and longing and love disguised as sex and sex disguised as love..."
                                          -- Lester Bangs, Almost FamousMonday, August 02, 2004

posted by letter shredder at 12:11 PM

Ayoko nang Pumasok

Gusto kong magtigil lang sa bahay namin sa Cavite at alagaan si Gavin... Kahapon, pinapatulog ko siya nung hapon. At ang sabi ko, matulog na siya dahil 'di siya isasama sa SM kung 'di pa siya matutulog.

Natulog naman.

Nang gumising, naligo... at ang sabi sa akin, "Punta tayo SM."

Tinanong ko kung bakit. Kasi daw gising na siya. Nasa Cavite City kami no'n at kailangan talaga naming umuwi na sa bahay namin sa Amaya. So umuwi kami.

Nang nasa biyahe na... Umiyak si Gavin, 'di raw iyon 'yung daan papuntang SM!

Namangha tuloy ako... He's just barely three years old.

Ang hirap magsinungaling sa kapatid ko. 'Di na ako umaasang mauuto ko pa siya ulit.

0 revealed their disguise