What's your favorite disguise? [/meta]

posted by letter shredder @ 11:59 a.m. on 1/20/2006

"Great art is about conflict and pain and guilt and longing and love disguised as sex and sex disguised as love..."
                                          -- Lester Bangs, Almost FamousFriday, February 11, 2005

posted by letter shredder at 6:14 PM

Boyfriend Hirit 101


Last week, nag-email ang Tita ko dahil pinabibili niya ako ng mga Gameboy Advance SP tapes. At may pambungad na pagbati ang Tita ko.


Tita Luz: Anung gusto mong regalo sa graduation? Boyfriend? Ihihingi kita sa langit...

Jaycee: Tita, mas madaling bumili ng kotse kaysa humanap ng matinong boyfriend.


Noong Lunes naman, kasabay kong kumain sina Don at Awin ng dinner.


Awin: Jaycee, pahinging ulam, ha?

Jaycee: Sige lang.(Tumingin sa ulam ni Awin, 'di ko nawari.) Ano ba 'yang ulam mo?

Awin: Tuna, na may itlog.

Jaycee: Ay, hindi pwede sa akin. May allergy ako.

Don: Kaya wala kang boyfriend eh.

Jaycee: Kaya nga pwede akong sumama sa inyong dalawa eh.

Awin: (Tumingin nang masama sa akin.)

Don: (Hindi na kumibo.)

Jaycee: (Wore that evil grin the whole night. I contently slept that night.)


Minsan, binati ko si Leslie (taga-UG) dahil sinagot na niya si Yop (Heughp? Paano ba ito i-spell?). Kalaro ko noon sina Jhoanne at Ram ng baraha.


Jaycee: Leslie, blooming ka, ah?

Jhoanne: Oo nga eh.

Jaycee: Sabi ng mga blocmates ko, ganyan talaga 'pag first four months.

Ram: Talaga? Eh paano 'pag lampas na ng four months pero blooimg pa rin?

Jaycee: Ahhh...(oo nga, noh?) Ibig sabihin nun, may bago na siyang boyfriend.

Ram: Oo nga, noh?

0 revealed their disguise