What's your favorite disguise? [/meta]

posted by letter shredder @ 11:59 a.m. on 1/20/2006

"Great art is about conflict and pain and guilt and longing and love disguised as sex and sex disguised as love..."
                                          -- Lester Bangs, Almost FamousFriday, October 31, 2003

Moment

posted by letter shredder at 3:34 PM

Isang araw kasama ang magkapatid na Tin at Pen...
Pen: Ate Jaycee, hulaan mo kung magkapares medyas ko.
Jaycee: Hindi.
Pen: (Hinubad ang mga sapatos, lumabas ang isang medyas na blue at isang gray.) Hindi ko makita 'yung kapares eh.
Tin: (Hinubad din ang mga sapatos, lumabas ang mga medyas--isang blue, isang gray) Ganyan din suot ko!
Jaycee: OK lang 'yan basta lagi kayong magkasama. Mga pinsan ko nga kayo!!!
(Group hug!!!)

0 revealed their disguise