What's your favorite disguise? [/meta]

posted by letter shredder @ 11:59 a.m. on 1/20/2006

"Great art is about conflict and pain and guilt and longing and love disguised as sex and sex disguised as love..."
                                          -- Lester Bangs, Almost FamousTuesday, December 13, 2005

PINOY DICTIONARY

posted by letter shredder at 10:03 AM

from an email


Contemplate- not enough pinggan
Punctuation- pera para maka enrol
Ice Buko- Is my hair ok?
Tenacious- footwear for tennis
Calculator- tawagan kita mamaya
Devastation- sakayan ng bus
Protestant- tindahan ng Prutas
Statue- Ikaw ba yan?
Predicate- pakawalan mo ang pusa
Dedicate- pinatay ang pusa
Aspect- pantusok o pandurog ng yelo
Deduct- ang pato
Defeat- ang paa(ng pato?)
Detail- ang buntot(ng pato?)
Deposit- gripo (Call DIPLOMA if DEPOSIT is leaking.)
City- bago mag utso. The number that follows 6
Cattle- doon nakatira ang Hali at Leyna
Persuading- unang kasal
Depress- ang nagkasal sa persuading
Shampoo - bago maglabing-isa
Delivery- walang bayad (Kapag nagpunta kayo ng friend mo sa restaurant at siya ang nagbayad, DELIVERY.)
Profit- patunayan mo
Beehive- magpakatino ka.
CD ROM- tingnan mo ang kwarto
Debug- ang ipis
July- Nagsinungaling ka ba?
Demote- ang bibig

0 revealed their disguise