What's your favorite disguise? [/meta]

posted by letter shredder @ 11:59 a.m. on 1/20/2006

"Great art is about conflict and pain and guilt and longing and love disguised as sex and sex disguised as love..."
                                          -- Lester Bangs, Almost FamousFriday, October 14, 2005

posted by letter shredder at 12:18 PM

Interactions...


Some conversations I cannot forget:

While playing basketball in the garage...
GAVIN: Tara, pakasal na tayo.
MEI: Ayoko. Bata ka pa.
G: Pakasal na tayo.
M: Ayaw.
G (to M's sister): Sabihin mo nga sa mommy mo ayaw n'ya akong pakasalan.

Note: Gavin's "kasal" = sayaw sa debut na naka-polo at slacks.

=====

While playing Lego...
NANA: Gavin, anung kulay niyang hawak mong Lego?
GAVIN: Yellow.
N: Eh 'yung kotse mo?
G: Blue.
N: Eh 'yung shorts ni Ate?
G: Pula.
N: Sa english?
G: ('Di makasagot. Nakatingin lang kay Nana.)
N: Rrrrr... Rrrrr...
G: (Excited.) Motor!

Rrrrred... Broom! Broom!

=====

While playing charades at the park across Glorietta 4...
Answer: Ganito Kami Noon, Paano Kayo Ngayon?
ALVIN: (Acts out.)
RICCI AND JC (STITCH): (Answering alternately.) Six words. Tagalog. First word...
A: (Points to the ground.)
R&J: Lupa? Dito? Impyerno?
A: (Progresses and enhances acting skills.)
JC: Noon?
A: (Nods.)
(Hell breaks lose.)
JC: Ah, ah, alam ko na. Ganito Kami Noon, ANO Kayo Ngayon.
A: (Demonstrates a question mark.)
R&J: Tanong? Ano? Bakit? Saan? Kailan?
A: (Pang-FAMAS na ang acting.)
JC: Ahhh! Ganito Kami Noon, EH ANO Kayo Ngayon!

Jaycee, Terry & Anna: ('Di na humihinga sa kakatawa.)

0 revealed their disguise