What's your favorite disguise? [/meta]

posted by letter shredder @ 11:59 a.m. on 1/20/2006

"Great art is about conflict and pain and guilt and longing and love disguised as sex and sex disguised as love..."
                                          -- Lester Bangs, Almost FamousFriday, March 19, 2004

posted by letter shredder at 11:54 AM

Night life!

ang aking sariling definition ng night life:
    night life
  • gumagawa ng homework sa gabi dahil walang time sa umaga;
  • matutulog sa hapon, gigising sa gabi para may bagong energy sa paggawa ng homework;
  • being nocturnal; and
  • hindi pagtulog dahil sa tambak na trabaho!


sa night life ko, hahanapin mo 'yung salitang "fun!"

0 revealed their disguise