What's your favorite disguise? [/meta]

posted by letter shredder @ 11:59 a.m. on 1/20/2006

"Great art is about conflict and pain and guilt and longing and love disguised as sex and sex disguised as love..."
                                          -- Lester Bangs, Almost FamousSaturday, February 21, 2004

posted by letter shredder at 12:19 PM

shock absorber...

i've heard all their stories. may masaya. may malungkot. may hindi pa tapos. may hindi matapus-tapos. meron namang hindi talaga alam kung saan nagsimula.

ang common scenarios: may hihila sa akin sa isang tabi, hiwalay sa lahat ng tao. kakausapin ako. may iiyak. may kikiligin. may hindi makatingin nang diretso. babae man o lalake.

nakakatuwa. masayang makinig ng mga sitoryang pudpod na, pero para pa ring bago lahat. masayang makakita ng mga taong nagkukwento. masayang makakita ng mga taong in love. at masayang malaman na nagkukwento s'yo ang isang tao, kasi nagtitiwala siya...

even before, i already told myself that i would never get tired of hearing their love stories, good or bad...

minsan, nakakabigat din ng loob... nagiging problema ko na rin ang problema ng iba...

many times, i end up wishin that i'll be one of them... especially those who are in the reciprocated cases...

of course, i fall... pero not to any particular, significant person...

i fall in love with the moment. i fall for the full moon and the night sky.

pero 'yung tao, kailan kaya?

gusto ko, ako naman magkukwento sa inyo...

sana makinig kayo....

0 revealed their disguise